เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ ปรับแก้ล่าสุด

โฆษณา

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง My Street

11หน้า นร

การตกของวัตถุ

การทดลองทฤษฎี การตกของวัตถุ

การทดลองวัตถุตกถึงพื้น

ตัวอย่างการตกอย่างอิสระของวัตถุ

ไอน์สไตน์

ไอน์สไตน์ ตอนที่1

Read the rest of this entry

ประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ (History of physics)

                ประวัติศาสตร์ของฟิสิกส์ คือ การศึกษาการเติบโตของฟิสิกส์ไม่ได้นำมาเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโลกแห่งวัตถุ คณิตศาสตร์ และปรัชญา เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนรูปแบบของสังคม ฟิสิกส์ถูกพิจารณาในแง่ของทั้งตัวเนื้อความรู้และการปฏิบัติที่สร้างและส่งผ่านความรู้ดังกล่าว การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเริ่มต้นประมาณปี ค.ศ. 1600 เป็นขอบเขตง่าย ๆ ระหว่างแนวคิดโบราณกับฟิสิกส์คลาสสิก ในปี ค.ศ. 1900 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์ยุคใหม่ ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่มีอะไรแสดงถึงจุดสมบูรณ์ เพราะการค้นพบที่มากขึ้นนำมาซึ่งคำถามที่เกิดขึ้นจากอายุของเอกภพ ไปถึงธรรมชาติของสุญญากาศ และธรรมชาติในที่สุดของสมบัติของอนุภาคที่เล็กกว่าอะคอม ทฤษฎีบางส่วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฟิสิกส์ได้เสนอในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามรายนามของปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ของฟิสิกส์ ก็ยังคงมีมากอยู่ …… คลิกเพื่ออ่านต่อ……..

Link : http://www.slideshare.net/thanakit553/ss-16849837

ประวัตินักฟิสิกส์

10 อันดับสุดยอดนักฟิสิกส์ของโลกตลอดกาล

สุดยอดนักฟิสิกส์ของประเทศไทย

สาระน่ารู้สำหรับชาวฟิสิกส์

เตรียมรับมหันตภัยโลกปี 2556

Read the rest of this entry

การประดิษฐ์และการค้นพบที่สำคัญ ๆ ของโลก

ฟิสิกส์กับการละเล่นไทย

พบโมเลกุล “ออกซิเจน” ในอวกาศ

พลังงานทดแทน ทางเลือกใหม่ของคนไทย

พลังงานความร้อนใต้พิภพ(Geothermal)

ฟ้าผ่า ภัยที่คลาดไม่ถึง

…ฟิสิกส์มหัศจรรย์ ….

รอบรู้ธรณี

รอบรู้ธรณีไทย

Read the rest of this entry