เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ ปรับแก้ล่าสุด

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง My Street

11หน้า นร

การตกของวัตถุ

การทดลองทฤษฎี การตกของวัตถุ

การทดลองวัตถุตกถึงพื้น

ตัวอย่างการตกอย่างอิสระของวัตถุ

ไอน์สไตน์

ไอน์สไตน์ ตอนที่1

Read the rest of this entry

ประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ (History of physics)

                ประวัติศาสตร์ของฟิสิกส์ คือ การศึกษาการเติบโตของฟิสิกส์ไม่ได้นำมาเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโลกแห่งวัตถุ คณิตศาสตร์ และปรัชญา เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนรูปแบบของสังคม ฟิสิกส์ถูกพิจารณาในแง่ของทั้งตัวเนื้อความรู้และการปฏิบัติที่สร้างและส่งผ่านความรู้ดังกล่าว การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเริ่มต้นประมาณปี ค.ศ. 1600 เป็นขอบเขตง่าย ๆ ระหว่างแนวคิดโบราณกับฟิสิกส์คลาสสิก ในปี ค.ศ. 1900 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์ยุคใหม่ ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่มีอะไรแสดงถึงจุดสมบูรณ์ เพราะการค้นพบที่มากขึ้นนำมาซึ่งคำถามที่เกิดขึ้นจากอายุของเอกภพ ไปถึงธรรมชาติของสุญญากาศ และธรรมชาติในที่สุดของสมบัติของอนุภาคที่เล็กกว่าอะคอม ทฤษฎีบางส่วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฟิสิกส์ได้เสนอในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามรายนามของปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ของฟิสิกส์ ก็ยังคงมีมากอยู่ …… คลิกเพื่ออ่านต่อ……..

Link : http://www.slideshare.net/thanakit553/ss-16849837

ประวัตินักฟิสิกส์

10 อันดับสุดยอดนักฟิสิกส์ของโลกตลอดกาล

สุดยอดนักฟิสิกส์ของประเทศไทย

สาระน่ารู้สำหรับชาวฟิสิกส์

เตรียมรับมหันตภัยโลกปี 2556

Read the rest of this entry

การประดิษฐ์และการค้นพบที่สำคัญ ๆ ของโลก

ฟิสิกส์กับการละเล่นไทย

พบโมเลกุล “ออกซิเจน” ในอวกาศ

พลังงานทดแทน ทางเลือกใหม่ของคนไทย

พลังงานความร้อนใต้พิภพ(Geothermal)

ฟ้าผ่า ภัยที่คลาดไม่ถึง

…ฟิสิกส์มหัศจรรย์ ….

รอบรู้ธรณี

รอบรู้ธรณีไทย

Read the rest of this entry