Author Archives: tik553

แบบทดสอบฟิสิกส์ สำหรับนักเรียน ม.4/1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงแนวคิด บอกทฤษฎี และสมการ พร้อมวาดรูปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลงในสมุดอย่างละเอียด
1. ครูติ๊กขับกะบะด้วยความเร็ว 36 Km/hr แล่นเข้าหารถเก๋งครูปุ๊ที่วิ่งสวนทางมาด้วยความเร็ว 72 Km/hr โดยถนนเป็นถนนช่องทางเดียว ขณะที่อยู่ห่างกัน 200 เมตร ครูติ๊กและครูปุ๊ต่างคนต่างเหยีบเบรคพร้อมกัน ทำให้รถทั้งสองคันต่างมีความหน่วง 1 m/s^2 และ 2 m/s^2 ตามลำดับ จงหา

1.1 จงแสดงให้เห็นว่ารถทั้งสองคันจะชนกันหรือไม่ อย่างไร (แสดงแนวคิดโดยใช้สมการ การวาดรูป อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)
1. 2 รถทั้งสองคันจะหยุดพร้อมกันหรือไม่ แต่ละคันหยุดในเวลาเท่าใด

2.  จ่าติ๊กใส่เสื้อเกาะกันกระสุนซึ่งทำจากแผ่นไฟเบอร์อย่างดี แต่ละแผ่นหนาเท่ากันจำนวนจัดเรียงกันจำนวน 4 แผ่น ขณะเดินสำรวจชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน จ่าติ๊กถูกคนร้ายซุ่มยิงโดนเสื้อเกาะ โดยความเร็วของกระสุนเมื่อกระทบแผ่นไฟเบอร์แต่ละแผ่นความเร็วจะลดลง 20% เสมอ อยากทราบว่าลูกกระสุนจะทะลุเสื้อเกาะของจ่าติ๊กหรือไม่ จงแสดงแนวคิดโดยใช้สมการ และการวาดรูปอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

3. ปล่อยบอลลูนที่มีถุงทรายสองถุงผูกติดอยู่ ลอยขึ้นจากพื้นในแนวดิ่ง ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป 8 วินาที ครูติ๊กปล่อยถุงทรานยใบหนึ่งลงมาตกสู่พื้นดิน ถ้าบอลลูนลอยขึ้นด้วยอัตราเร็วเปลี่ยนแปลงดังกราฟ จงหา (ให้ค่า g=10 m/s^2)

3.1 ความสูงของบอลลูน ขณะเริ่มปล่อยถุงทราย

3.2  เวลาที่ถุงทรายตกกระทบพื้นหลังจากปล่อยถุงทราย

3.3 ความเร่งของบอลลูนเมื่อปล่อยถุงทราย

3.4 ความเร็วของบอลลูนเมื่อถุงทราบกระทบพื้น

3.5 ความสูงของบอลลูนในวินาทีที่ 20 เป็นเท่าใด

 

Advertisements

ถุงลมนิรภัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อย่างไร

การตกของวัตถุ

การทดลองทฤษฎี การตกของวัตถุ

การทดลองวัตถุตกถึงพื้น

ตัวอย่างการตกอย่างอิสระของวัตถุ

การประดิษฐ์และการค้นพบที่สำคัญ ๆ ของโลก

ฟิสิกส์กับการละเล่นไทย

พบโมเลกุล “ออกซิเจน” ในอวกาศ

พลังงานทดแทน ทางเลือกใหม่ของคนไทย

พลังงานความร้อนใต้พิภพ(Geothermal)

ฟ้าผ่า ภัยที่คลาดไม่ถึง

…ฟิสิกส์มหัศจรรย์ ….

รอบรู้ธรณี

รอบรู้ธรณีไทย

Read the rest of this entry