ข้อสอบ งานและพลังงาน

https://goo.gl/forms/UGyrC3Y0yy7aeQYw2