สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก

ที่มา: CoursewareMaster
website: https://youtu.be/ufoH5NpSTg8