การใช้งานออสซิลโลสโคปเบื้องต้น

ที่มา: CoursewareMaster SciMath
website: https://youtu.be/Mr_lZYq2A50