การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

ที่มา: CoursewareMaster SciMath
website: http://www.youtube.com/watch?v=bywMsQbvQsU